ปฏิทินกิจกรรม อบจ.แพร่


พฤศจิกายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
28 ตุลาคม 2019 29 ตุลาคม 2019 30 ตุลาคม 2019 31 ตุลาคม 2019 1 พฤศจิกายน 2019 2 พฤศจิกายน 2019 3 พฤศจิกายน 2019
4 พฤศจิกายน 2019 5 พฤศจิกายน 2019 6 พฤศจิกายน 2019 7 พฤศจิกายน 2019 8 พฤศจิกายน 2019 9 พฤศจิกายน 2019 10 พฤศจิกายน 2019
11 พฤศจิกายน 2019 12 พฤศจิกายน 2019 13 พฤศจิกายน 2019 14 พฤศจิกายน 2019 15 พฤศจิกายน 2019 16 พฤศจิกายน 2019 17 พฤศจิกายน 2019
18 พฤศจิกายน 2019 19 พฤศจิกายน 2019 20 พฤศจิกายน 2019 21 พฤศจิกายน 2019 22 พฤศจิกายน 2019 23 พฤศจิกายน 2019 24 พฤศจิกายน 2019
25 พฤศจิกายน 2019 26 พฤศจิกายน 2019 27 พฤศจิกายน 2019 28 พฤศจิกายน 2019 29 พฤศจิกายน 2019 30 พฤศจิกายน 2019 1 ธันวาคม 2019

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 62 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1.สมัครผ่านหน่วยงาน รับเสื้อผ่านหน่วยงาน
2.สมัครทางอินเตอร์เน็ตรับเสื้อที่ อบจ.

ผู้ที่สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562  ปิดรับยอดสั่งเสื้อ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยค่าสมัคร 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ อบจ.แพร่ 054 532485 ต่อ 109 ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 054 534119 ต่อ 503 หรือ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

รายงานการดำเนินงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

Facebook Posts

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562
จากสำนักงานประกันสังคม
... See MoreSee Less

View on Facebook

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 ... See MoreSee Less

View on Facebook

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยปะยาง ชุมชนบ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยออกปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 11 วัน
ด้วยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กลุ่มธุรกิจในเครือกระทิงแดง และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำของชุมชนในจังหวัดแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลากท่วม ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการเตรียมงานประสานการดำเนินงานและสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินขุดลอกลำห้วยปะยางดังกล่าว งบประมาณ คณะกรรมการเครือข่ายบริหารจัดการน้ำและเขตจัดการน้ำจังหวัดแพร่ เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกลในการดำเนินการ ว่าที่ ร.ต.วันชัย สีต๊ะสาร ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นช่างผู้ควบคุมเครื่องจักรกล
... See MoreSee Less

View on Facebook

Facebook Posts

View on Facebook

ประชาสัมพันธ์ โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครพร้อมซื้อเสื้อ วันนี้วันสุดท้ายนะคะ
ถ้าสมัครโดยไม่ประสงค์ซื้อเสื้อ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 คะ
โดยค่าสมัครบุคคลทั่วไป 100 บาท เงินรายได้จากค่าสมัครไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบการจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี สมัครฟรี
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะซื้อเสื้อใส่ในการวิ่งตัวละ 150 บาท หรือ สามารถใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครผ่านหน่วยงาน รับเสื้อผ่านหน่วยงาน
2. สมัครทางอินเตอร์เน็ตรับเสื้อที่ อบจ.แพร่
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ อบจ.แพร่ 054 532485 ต่อ 109 ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 054 534119 ต่อ 503 หรือ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
... See MoreSee Less

View on Facebook

Facebook Posts

บรรยากาศถ้ำผานางคอยจังหวัดแพร่ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ประวัติ ****ผานางคอย เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูน ที่ตั้งตระหง่านกลางป่า ปก คลุมด้วยแมกไม้น้อยใหญ่ อดีตเมื่อผืนป่ายังอุดมสมบูรณ์ ละแวกนี้เต็มไปด้วยสัตว์มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะกวางป่า เป็นที่มาของชื่ออำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
แต่เมื่อพื้นที่ถูกแปรเป็นพื้นที่การเกษตร สัตว์ก็ค่อยๆ หายไป เหลือเพียงภูเขาหินปูน ถ้ำและหินงอกหินย้อยสวยวิจิตรอลังการ เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรค์สร้างไว้ ถ้ำแห่งนี้มิถูกร้อยเรียงเรื่องราวให้เข้ากับตำนานนิทานพื้นบ้าน จากหยดหินก่อให้เกิดรูปทรงผู้หญิงกำลังโอบอุ้มลูกน้อย รอคอยการกลับมาของชายอันเป็นที่รักของเธอ โดดเด่นอยู่ที่ลานกลางถ้ำ เป็นที่มาของชื่อ ถ้ำผานางคอย ตำนานรักยิ่งใหญ่ของเจ้าแม่อรัญญาณี หญิงสาวสูงศักดิ์ กับชายอันเป็นที่รัก
เมื่อ 800 ปีที่แล้วสมัยอาณาจักรแสนหวี องค์หญิงอรัญญาณีผู้สูงศักดิ์ รักกับคะนองเดช หัวหน้าฝีพาย จนอรัญญาณีตั้งครรภ์ แล้วหนีมาด้วยกัน จนถึงกลางป่าถูกทหารตามล่ามาอย่างกระชั้นชิด ทหารยิงคะนองเดชแต่พลาดถูกกลางอุระนางอรัญญาณี ทั้งสองหลบเข้ามาอยู่ในถ้ำ นางอรัญญาณีได้ให้ชายที่รักหนีไป และพูดว่า "หญิงจะรออยู่ที่นี่ ชั่วกัลปาวสาน" แรงอธิษฐานดังกล่าวทำให้นางกลายเป็นหิน มือโอบพระโอรสไว้บนตัก เป็นที่มาของชื่อถ้ำผานางคอย
ความสูงจากด้านล่างจนถึงปากถ้ำ 50 เมตรถือว่าไม่ไกลมากนัก ภายในถ้ำ ระยะทางจากปากถ้ำจนถึงทางออกอีกด้านยาวถึง 150 เมตร ทางเดินทั้งกว้างและแคบสลับกันไป เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยระยิบระยับ แบ่งออกเป็น 13 จุด ตั้งชื่อเรียบร้อยกันอย่างไพเราะ คือ คูหาสวรรค์วิเศษ เทพอารักษ์นครา นาคาสถิต งามพิศอนงค์สนาน หิมพานต์พิจิตร เนรมิตม่านแก้ว มรกตเพริดแพร้ววิจิตรา บูชาพระมุนี นทีชลเนตร ธารเทพอธิษฐาน คชสารพิทักษ์ ลานรักพระนาง และหินนางคอย
เมื่อเดินพ้นโค้งลานรักพระนาง มองไปทางขวาเล็กน้อย สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาตั้งตระหง่านโดดเด่น นั่นคือ หินนางคอย หัวใจสำคัญของถ้ำ หินปูนที่หยดย้อยทำให้เกิดรูปทรงเหมือนหญิงสาว กำลังก้มหน้าโอบอุ้มลูกน้อยนั่งอยู่บนแท่นหิน ผู้มาเยือนต้องยืนอยู่ห่างจากหินนางคอยประมาณ 10 เมตร จะเป็นจุดที่เห็นได้ชัดว่ามีรูปร่างเหมือนผู้หญิงอุ้มลูก
ถัดจากหินนางคอยไปเล็กน้อย จะเป็นปากถ้ำอีกด้านหนึ่งที่สูงขึ้นไป ปากถ้ำด้านหลังมีความกว้างกว่า 15 เมตร เป็นแหล่งแสงสว่างให้ภายในถ้ำเป็นอย่างดี ก่อนถึงปากถ้ำด้านหลัง ชาวบ้านได้นำพระพุทธรูปตั้งไว้เพื่อให้ผู้มาเยือนได้กราบไว้บูชา ขอพรก่อนเดินทางกลับ ซึ่งต้องเดินทางย้อนกลับไปทางเก่า จะทำให้เกิดความรู้สึกสวยงามตื่นตาตื่นใจในอีกมุมหนึ่งอีกด้วย
ถ้ำผานางคอยแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหมู อำเภอร้องกวาง ห่างจากตัวอำเภอเมืองแพร่ 34 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแพร่-ร้องกวาง (ทาง หลวงหมายเลข 101) ถึงกิโลเมตรที่ 58-59 จะถึงถนนทางเข้าถ้ำผานางคอยด้านซ้ายมือ เข้าไปเพียง 800 เมตรก็ถึงตัวถ้ำ ผู้ที่อยากมาชม สามารถเดินทางมาได้ทุกวัน การเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ปัจจุบันถ้ำผานางคอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง ติดไฟ และป้ายบอกถึงความเป็นมาประวัติศาสตร์ และตำนาน "ผานางคอย" ไว้รับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแล้
... See MoreSee Less

View on Facebook

www.youtube.com/watch?v=G26swOijcHA ... See MoreSee Less

View on Facebook

เพจหน่วยงาน

ที่ตั้ง อบจ.แพร่

null

dla.go.th

http://www.dla.go.th

null

LASS

lass

null

CHANGE

Change

null

INFO

Info

null

MANUAL

Manual

null

COREPTION

Coreption

null

GOV CHANNEL

Gov Channel

null

QA

QA

null

PHRAE

Phrae

null

Knowledge

Knowledge

null

LOCAL

local

null

GGC

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด