ติดต่อ

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  54000

โทร. 054-523276

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it