ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

 

ติดต่อเรา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5453-2485-8 และ 0-5453-2811-4  ต่อหมายเลขภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน  103
สำนักปลัดฯ  105 -107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  108 – 110
กองแผนและงบประมาณ  111 - 113
กองคลัง  114 – 116
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  117 - 119
กองพัสดุและทรัพย์สิน  120 – 123
กองกิจการสภาฯ  131 – 132
กองการเจ้าหน้าที่  401 – 403
กองช่าง  0-5465-1722-3
ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่  0-5452-1214
ศูนย์กีฬา  0-5462-3692
โรงเรียน อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์  0-5464-7154
โรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา  0-5461-3296
โรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย  0-5464-9717
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook  https://www.facebook.com/phraepao/
ที่อยู่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

หน่วยงานภายใน

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com