ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

นายวัฒนา ผาทอง

รองนายก อบจ.แพร่ 
 

นายเสรี ทรงศักดิ์

รองนายก อบจ.แพร่ 
 

นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ

เลขานุการ นายก อบจ.แพร่

   

นายอุเทน สุขทั่วญาติ

เลขานุการ นายก อบจ.แพร่

 

นางสาวมยุรี แก้วโมรา

เลขานุการ นายก อบจ.แพร่

   

นายเสวี่ยง วังคำ

เลขานุการ นายก อบจ.แพร่

   

นายวีฤทธิ์ กวยะปาณิก

ที่ปรึกษา นายก อบจ.แพร่

 

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com