วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.แพร่ ห่างไกลยาเสพติด ณ สโมสรค่ายพระยาไชยบูรณ์ กองพันทหารม้าที่ 12 มีบุคลากร อบจ.แพร่ จำนวน 100 คน ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับการจัดโครงการการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้แก่บุคลในครอบครัว เยาวชนและประชาชนได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองพันทหารม้าที่ 12 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com