เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดกิพธีเปิดโครกงารรวมใจภักดิ์ รักป่า เฉลิมพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดินขึ้น ณ บริเวณพื้นที่โครงการต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี พลโทธนา จารุวัตร แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำส่วนราชการในจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานป่าไม้ อส. นักเรียน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และประชาชน เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมใจภักดิ์ รักป่า เฉลิมพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดิน” จัดขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัชการที่ 9 และเป็นการสนับสนุนหน่วยงาน ภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการปลูกและฟื้นฟูป่า รวมทั้งเป็นการติดตามดูแลบำรุงรักษาตามโครงการที่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 โดยให้ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น และลดภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการครั้งนี้อยู่ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ถางโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการเข้ายึดคืนพื้นที่ป่าที่ตำบลบ้านเวียง จำนวน 539 ไร่ และในปี พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวน 425 ไร่ จำนวนต้นปลูก 58,030 ต้น คิดเป็นร้อยละ 78.85 คงเหลือพื้นที่ที่จะปลูกอีก 114 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.15 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการปลูกป่าตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมใจภักดิ์ รักป่า เฉลิมพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดิน ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 20,000 ต้น ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือกันบำรักรักษาป่าต้นน้ำระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ หน่วยศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง เทศบาลตำบลบ้านเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา กำนันตำบลบ้านเวียง และกำนันตำบลน้ำเลา โดยมีแม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นพยานด้วย

...

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com