วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์ฏารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแพร่ จาก นายวีฤทธิ กวยปาณิก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ และแนวคิดในการจัดทำแผนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 
...
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com