ประมวลภาพโครงการต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 อนุมัติเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะ (ทุ่งป่าดำ) บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 งานแล้วเสร็จ 100%

 อนุมัติเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานโครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 งานแล้วเสร็จ 100%

อนุมัติเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานโครงการปรับเกลี่ยดินภายในสนามกีฬา อบจ.แพร่ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 งานแล้วเสร็จ 100%

อนุมัติเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านค้างคำแสน ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561
- โดยมี ว่าที่ ร.ต.วันชัย สีต๊ะสาร ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรกล    - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้องเพลิงในการดำเนินการ

อนุมัติเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2561 
- โดยมี นายวีระชาติ ร่มเย็น ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรกล    - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้องเพลิงในการดำเนินการ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/phraepaophrae

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com