ข่าว อบจ.แพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก... [More...]

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศุกษาดูงานของคณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจ

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของคณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจ อบจ.แพร่... [More...]

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ถ่ายทำรายการ

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ถ่ายทำรายการ "ส่องโลกนวัตกรรม"

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เข้าถ่ายทำรายการ"ส่องโลกนวัตกรรม"ตามที่สำนักคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์... [More...]

อบจ.แพร่ เปิดโครงการฝึกอบรมระดมความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ เปิดโครงการฝึกอบรมระดมความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายยก อบจ. แพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ พาผู้สูงอายุไปดูงาน ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ พาผู้สูงอายุไปดูงาน ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่

Saveเมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่มอบหมายให้นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ และ นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ... [More...]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และข้าราชการ อบจ.แพร่ ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และข้าราชการ อบจ.แพร่...

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และข้าราชการ อบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่  ณ อำเภอวังชิ้น และอำเภอสอง จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่ ...

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นาย เสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ และ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ รองปลัด... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา