ข่าว อบจ.แพร่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559...

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ... [More...]

โครงการเข้าค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเข้าค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดโครงการ "ประชารัฐคืนผืนป่า้...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดโครงการ "ประชารัฐคืนผืนป่า้ ต้นน้ำแม่ถางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 88 พรรษา... [More...]

ประชาสัมพันธ์โครงการอบจ.พบประชาชน...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบจ.พบประชาชน...

[More...]

เวทีเสวนา ประชาพิจารย์ การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ฉบับ พ.ศ.2559...

เวทีเสวนา ประชาพิจารย์ การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ฉบับ พ.ศ.2559...

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นางธมกร วงศ์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย... [More...]

 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล... [More...]

 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ...

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดยนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบจ.แพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน