ข่าว อบจ.แพร่

ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ...

ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่... [More...]

 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33...

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิด... [More...]

Big Cleaning Day ...

Big Cleaning Day ...

เมื่อวันที่ 13พฤศจิกายน 2558 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส.  และกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่Big... [More...]

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน... [More...]

เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558...

เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558...

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 จากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า... [More...]

งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี 2558..

งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี 2558..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมจัดงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ... [More...]

โครงการสองล้อเพื่อน้อง...ของขวัญเพื่อโลก..

โครงการสองล้อเพื่อน้อง...ของขวัญเพื่อโลก..

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้สนับสนุนโครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขัวญเพื่อโลก... [More...]

อบจ.แพร่ จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.แพร่ จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.แพร่ จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 58 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ สวนสาธารณะสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

ประกาศ อบจ.แพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน