ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ

อบจ.แพร่เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 พื้นที่สจ.กุลชา บัญสว่าง ณ โรงเรียนวัดสัมฤทธิ์บุญ... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

อบจ.แพร่ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2557 โดยมี... [More...]

อบจ.แพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

อบจ.แพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

อบจ.แพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมี... [More...]

บจ.แพร่ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

บจ.แพร่ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

อบจ.แพร่ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตรนอกเขตพื้นที่บริการของชลประทานในช่วงฤดูแล้งของเกษตรกร... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่

นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกอบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ โดยมีนายวสันต์ สำเนียง... [More...]

อบจ.แพร่ ประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและมอบเงินอุดหนุน

อบจ.แพร่ ประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและมอบเงินอุดหนุน

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเจ้าคณะ... [More...]

อบจ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

อบจ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง บ้านช่องลม ม.2 บ้านบวกโป่ง ม.10... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่