ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

อบจ.แพร่ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายยกอบจ.แพร่ เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ... [More...]

อบจ.แพร่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าพัดบ้านห้วยฮ่อม

อบจ.แพร่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าพัดบ้านห้วยฮ่อม

นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกอบจ.แพร่ และพ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ม.พัน.12 ได้จัดส่งกำลังทหารจำนวน 20 นาย เข้าไปช่วยชาวบ้านห้วยฮ่อม... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายยกอบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

อบจ.แพร่ร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

อบจ.แพร่ โดย นายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ.แพร่ ... [More...]

ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวัฒนา ผาทอง รองนาย อบจ.แพร่ นายปรีชา สุขรอด ปลัดอบจ.แพร่ ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์, นางลักษณาวรรณ แหลมเลิศ รองปลัดอบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ

อบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ

นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ ต.ปากกาง ต.บ่อเหล็กลอง ที่ศาลาการเปรียญวัดนาตุ้ม อ.ลอง... [More...]

ประชุมสภาอบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

ประชุมสภาอบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายพิพัฒน์... [More...]

อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่