ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่

อบจ.แพร่ ร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่

อบจ.แพร่ นำโดย นายวสันต์ สำเนียง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

อบจ.แพร่ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

นางมยุรี แก้วโมรา นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ นายปรีชา สุขรอด ปลัดอบจ.แพร่ และหัวหน้าส่วนราช พนังงาน ลูกจ้าง... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ

อบจ.แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ

นางมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกอบจ.แพร่ นางลักษณาวรรณ แหลมเลิศ รองปลัดอบจ.แพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ พนังงาน ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตร ... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่อาเซียน

อบจ.แพร่ร่วมโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่อาเซียน

นางมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ร่วมโครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่อาเซียนอย่างเข้มแข็ง ณ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีพระยาไชยบูรณ์

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีพระยาไชยบูรณ์

อบจ.แพร่ นำโดย นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ รองปลัดอบจ.แพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา (M.O.U.)

อบจ.แพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา (M.O.U.)

สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน นำโดย นายวีรชัย ภูวนาถนรานุบาล ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ นายวิจิตร หยาง... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมเจรจาการค้าจังหวัดแพร่กับคณะนักธุรกิจจีน

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมเจรจาการค้าจังหวัดแพร่กับคณะนักธุรกิจจีน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมประชุมเจรจาการค้า จังหวัดแพร่ กับ คณะนักธุรกิจจีน โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์... [More...]

อบจ.แพร่ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนที่มาเยือนประเทศไทย

อบจ.แพร่ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนที่มาเยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนที่มาเยือนประเทศไทย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจ... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่