ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการเทิดด้วยทำ...

อบจ.แพร่ นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการเทิดด้วยทำ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการเทิดด้วยทำ การเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง... [More...]

โครงการคืนผืนป่าต้นน้ำ แม่ถาง...

โครงการคืนผืนป่าต้นน้ำ แม่ถาง...

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 12.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง... [More...]

คณะอบจ.แพร่ม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ...

คณะอบจ.แพร่ม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ...

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ ไพบูรย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง... [More...]

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี...

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี...

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 6.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 71 รูป... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

อบจ.แพร่ ร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 6.30 น. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ื เข้าร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องใน

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องใน "การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี"...

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดฺิ์... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบจ.แพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน