ข่าว อบจ.แพร่

ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อขอรับนับสนุนงบประมาณจากสถาบันสารสนเทศทรัพยารน้ำ

ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อขอรับนับสนุนงบประมาณจากสถาบันสารสนเทศทรัพยารน้ำ

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยารน้ำและการเกษตรและมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ... [More...]

อบจ.แพร่ อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

อบจ.แพร่ อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ และนางมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกอบจ.แพร่... [More...]

นายกอบจ.แพร่ ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนสู่คนดีศรีเมืองแพร่

นายกอบจ.แพร่ ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนสู่คนดีศรีเมืองแพร่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนสู่คนดีศรีเมืองแพร่ ... [More...]

ประกาศ อบจ.แพร่

ประกาศ อบจ.แพร่

[More...]

อบจ.แพร่ฝึกอบรมลูกเสือในเรือนจำหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญรุ่นที่26

อบจ.แพร่ฝึกอบรมลูกเสือในเรือนจำหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญรุ่นที่26

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางลักษณาวรรณ แหลมเลิศ รองปลัดอบจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือในเรือนจำหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ... [More...]

อบจ.แพร่ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562

อบจ.แพร่ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย  ทานะขันธ์ รองปลัดอบจ.แพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดวังหม้อ

อบจ.แพร่ ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดวังหม้อ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ และนายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่