ข่าว อบจ.แพร่

 อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานประเภณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2558

อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานประเภณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2558

อบจ.แพร่ นำโดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานประเภณีกำฟ้าไทยพวน วันที่ 20-22 มกราคม 2558... [More...]

ร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย

ร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

การแข่งขันกีฬาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

การแข่งขันกีฬาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

[More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด  งานวันเด็กแห่งชาติ สานรักวันเด็ก 2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ สานรักวันเด็ก 2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด วันเด็กแห่งชาติ สานรักวันเด็ก ประจำปี 2558 ณ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานคืนความสุขให้กับคนแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานคืนความสุขให้กับคนแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอบจ.แพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานคืนความสุขให้กับคนแพร่ ภายใน... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานมหากรรมของดีเมืองแพร่ และ งานฤดูหนาว2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานมหากรรมของดีเมืองแพร่ และ งานฤดูหนาว2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ งานฤดูหนาว... [More...]

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์และศิษย์เก่า มจร.แพร่

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์และศิษย์เก่า มจร.แพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

นมัสการพระธาตุดวงดี

นมัสการพระธาตุดวงดี

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ร่วมงานนมัสการพระธาตุดวงดี ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่