ข่าว อบจ.แพร่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ....

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ....

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ... [More...]

กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ขอเข้าพบเยี่ยมคารวะท่านนายก อบจ.แพร่

กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ขอเข้าพบเยี่ยมคารวะท่านนายก อบจ.แพร่

ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558 กงสุลใหญ่ ไมเคิล จี อีธ แห่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ 3 ท่านประกอบไปด้วย รัสเซล... [More...]

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558... [More...]

นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ...

นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

[More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน