ข่าว อบจ.แพร่

ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค

ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค "การปิดจ่ายน้ำ"

[More...]

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ เข้ารับรับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ เข้ารับรับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่...

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

คณะผู้บริหารอบจ.แพร่ ร่วมสัมมนา

คณะผู้บริหารอบจ.แพร่ ร่วมสัมมนา "เวทีท้องถิ่นไทย" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.....

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.....

[More...]

อบจ.แพร่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ...

อบจ.แพร่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ...

วันที่ 5 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา... [More...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ...

[More...]

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559...

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ... [More...]

โครงการเข้าค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเข้าค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ป้ายโฆษณา

ประกาศ อบจ.แพร่

banner


ปฏิทินการปฏิบัติงาน