ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ เปิด การแข่งขันกีฑานักเรียนกลุ่มเรือข่ายการศึกษาผานางคอย ประจำปี 2558

อบจ.แพร่ เปิด การแข่งขันกีฑานักเรียนกลุ่มเรือข่ายการศึกษาผานางคอย ประจำปี 2558

นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ ได้รับมอบหมายจาก นายกฯ อบจ.แพร่  เปิด การแข่งขันกีฑานักเรียนกลุ่มเรือข่ายการศึกษาผานางคอย... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558

[More...]

อบจ.แพร่ ต้อนรับเจ้าแขวง ฯ ประเทศลาว เยี่ยมชมคุ้มเจ้าหลวง

อบจ.แพร่ ต้อนรับเจ้าแขวง ฯ ประเทศลาว เยี่ยมชมคุ้มเจ้าหลวง

[More...]

ชมรมผู้สองอายุ อบต.กะเฉด จังหวัดระยอง เที่ยวชมคุ้มเจ้าหลวง ณ จังหวัดแพร่

ชมรมผู้สองอายุ อบต.กะเฉด จังหวัดระยอง เที่ยวชมคุ้มเจ้าหลวง ณ จังหวัดแพร่

[More...]

คณะกรรมการตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 10  ณ คุ้มเจ้าหลวงจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 10 ณ คุ้มเจ้าหลวงจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 Z(ท.ท.ท.)ออกตรวจผลงานผู้เข้าประกวดรางวัลอตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  [More...]

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา อบจ.แพร่ [More...]

อบจ.แพร่ กับ จังหวัดแพร่ ออกตรวจติดตามผล ลานจอดรถ ในงานไหว้พระธาตุช่อแฮ 26 ก.พ.-4 มี.ค 58

อบจ.แพร่ กับ จังหวัดแพร่ ออกตรวจติดตามผล ลานจอดรถ ในงานไหว้พระธาตุช่อแฮ 26 ก.พ.-4 มี.ค 58

อบจ.แพร่ กับจังหวัดแพร่ ออกตรวจติดตามผล ลานจอดรถ ในงานไหว้พระธาตุช่อแฮ ระหว่างวันที่  26 ก.พ.-4 มี.ค 58 [More...]

นายปรีชา  สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ ร่วม ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่

นายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ ร่วม ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่

นายปรีชา  สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ ร่วม ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่