ข่าว อบจ.แพร่

ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวัฒนา ผาทอง รองนาย อบจ.แพร่ นายปรีชา สุขรอด ปลัดอบจ.แพร่ ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์, นางลักษณาวรรณ แหลมเลิศ รองปลัดอบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ

อบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ

นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ ต.ปากกาง ต.บ่อเหล็กลอง ที่ศาลาการเปรียญวัดนาตุ้ม อ.ลอง... [More...]

ประชุมสภาอบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

ประชุมสภาอบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายพิพัฒน์... [More...]

อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

อบจ.แพร่ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 24 สิงหาคม... [More...]

อบจ.แพร่เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ

อบจ.แพร่เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 พื้นที่สจ.กุลชา บัญสว่าง ณ โรงเรียนวัดสัมฤทธิ์บุญ... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

อบจ.แพร่ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2557 โดยมี... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่