ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่จัดโครงการธนาคารเลือด (Blood Bank)...

อบจ.แพร่จัดโครงการธนาคารเลือด (Blood Bank)...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการธนาคารเลือด (Blood Bank)... [More...]

 วัน Challenge day ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ...

วัน Challenge day ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ...

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์ววรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์... [More...]

 ครบรอบ 40 ปี โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์...

ครบรอบ 40 ปี โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ครบรอบ 40 ปี โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ณ ตำบลทุ่งแค้ว... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับอำเภอยิ้ม พบประชาชน...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับอำเภอยิ้ม พบประชาชน...

[More...]

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ทั้ง 4 จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร...

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ทั้ง 4 จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ทั้ง 4 จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ... [More...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่เข้าร่วมจัดทำผังน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง....

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่เข้าร่วมจัดทำผังน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง....

วันที่ 10 พ.ค. 59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ปาน ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ปาน ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ปาน สร้างถนนลูกรังสำหรับใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6,400 เมตร ณ บ้านแม่ปาน หมู่ 6... [More...]

 สนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนกั้นลำห้วยแม่ป้าก...

สนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนกั้นลำห้วยแม่ป้าก...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนกั้นลำห้วยแม่ป้าก จุดที่ 2... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบจ.แพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน