ข่าว อบจ.แพร่

เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย

เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย

[More...]

คณะอบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์...

คณะอบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์...

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดยนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร... [More...]

อบจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง...

อบจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งคณะบุคลากรของ อบจ.แพร่... [More...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.แพร่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.แพร่

[More...]

นายกอบจ.แพร่ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน...

นายกอบจ.แพร่ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.15 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน... [More...]

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของ อบจ.แพร่...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของ อบจ.แพร่...

วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา อบจ. แพร่

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา อบจ. แพร่

[More...]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.แพร่

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.แพร่

[More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบจ.แพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน