สำนักงาน อบจ.แพร่   สำนักงานอกววอกวอกดงวง
สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ   สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ
ทดลองออกอากาศ   ทดลองออกอากาศ
   
   
   
   
   
   
   

Pausing up-down Scroller

Xpert Contents

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ....

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ....

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 (เวลา 9.30 น.)นายอนุว..

Read more: %s

ออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาล (ทุกวัน พุธ)...

ออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาล (ทุกวัน พุธ)...

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงา..

Read more: %s

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน..

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน..

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พ..

Read more: %s

ปีใหม่ม้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔:๒๙ น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดโครงการงานประเพณีปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดแพร่

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดโครงการงานประเพณีปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดแพร่

วันที่ 25-27 ธันวาคม 2554   ณ  ลานหมู่บ้านห้วยฮ่อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่  26-27  ธันวาคม  2554     ณ  ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านครกหนานทา ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2554   ณ ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านแม่แรม  ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของชาวเขาเผ่าม้งอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลาน รวมถึงการแลกเปลี่ยน และแสดงออกทางวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้ง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนซึ่งมีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการทำงานขององค์การเครือข่าย พัฒนาชาวเขาเผ่าม้งในบริเวณเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่าน และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุของชาวเขาเผ่าม้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่และประเทศต่อไป

รวมรูปงานปีใหม่ม้ง

LAST_UPDATED2