ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา (M.O.U.)

อบจ.แพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา (M.O.U.)

สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน นำโดย นายวีรชัย ภูวนาถนรานุบาล ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ นายวิจิตร หยาง... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมเจรจาการค้าจังหวัดแพร่กับคณะนักธุรกิจจีน

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมเจรจาการค้าจังหวัดแพร่กับคณะนักธุรกิจจีน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมประชุมเจรจาการค้า จังหวัดแพร่ กับ คณะนักธุรกิจจีน โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์... [More...]

อบจ.แพร่ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนที่มาเยือนประเทศไทย

อบจ.แพร่ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนที่มาเยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนที่มาเยือนประเทศไทย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจ... [More...]

ประกาศเรียกประชุมสภาอบจ.แพร่สมัยประชุมสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2557

ประกาศเรียกประชุมสภาอบจ.แพร่สมัยประชุมสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2557

[More...]

อบจ.แพร่ ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่

อบจ.แพร่ ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่

นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน... [More...]

อบจ.แพร่ จัดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเที่ยวแพร่กับฝน

อบจ.แพร่ จัดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเที่ยวแพร่กับฝน

เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่ ได้มี การ จัดการแถลงข่าว เปิดตัวโครงการเที่ยวแพร่กับฝน โดย ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมถวายสดุดีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อบจ.แพร่ ร่วมถวายสดุดีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น. หัวหน้าส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ... [More...]

นายปรีชา สุขรอด ปลัดอบจ.แพร่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมมานุภาพ

นายปรีชา สุขรอด ปลัดอบจ.แพร่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมมานุภาพ

นายปรีชา สุขรอด ปลัดอบจ.แพร่ นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ นายสุนทร หอมขจร สจ. เขต 6 และหัวหน้าส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช