ข่าว อบจ.แพร่

แถลงข่าว โครงการแข่งขันจักรยานทางเรียบ,โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่

แถลงข่าว โครงการแข่งขันจักรยานทางเรียบ,โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่

สามารถสมัครได้ที่ ร้านวินเนอร์สปอร์ต รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่-คุณ ทรงกุล ศิริวรกุล 08-16021001-คุณ พรชัย ดวงสมคิด 08-65062906 [More...]

 อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานประเภณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2558

อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานประเภณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2558

อบจ.แพร่ นำโดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานประเภณีกำฟ้าไทยพวน วันที่ 20-22 มกราคม 2558... [More...]

ร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย

ร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

การแข่งขันกีฬาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

การแข่งขันกีฬาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

[More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด  งานวันเด็กแห่งชาติ สานรักวันเด็ก 2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ สานรักวันเด็ก 2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด วันเด็กแห่งชาติ สานรักวันเด็ก ประจำปี 2558 ณ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานคืนความสุขให้กับคนแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานคืนความสุขให้กับคนแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอบจ.แพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานคืนความสุขให้กับคนแพร่ ภายใน... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานมหากรรมของดีเมืองแพร่ และ งานฤดูหนาว2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิด งานมหากรรมของดีเมืองแพร่ และ งานฤดูหนาว2558 จ.แพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วพิธีเปิด งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ งานฤดูหนาว... [More...]

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์และศิษย์เก่า มจร.แพร่

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์และศิษย์เก่า มจร.แพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช