ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช [More...]

อบจ.แพร่ และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่

อบจ.แพร่ และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่

16 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงเรียนในสังกัด ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร นำโดย อ.สุรีย์... [More...]

นายก อบจ.แพร่ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลางสาด ต.ห้วยไร่ โดยซื้อผลผลิตแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมงานกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่

นายก อบจ.แพร่ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลางสาด ต.ห้วยไร่...

อ.สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ นำข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ร่วมแจกลางสาดหวาน ในงานกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ณ... [More...]

อบจ.เตรียมจัดงานวัน อบจ. และรวบรวมผลการปฏิบัติงานนายกฯรอบปีที่ 3

อบจ.เตรียมจัดงานวัน อบจ. และรวบรวมผลการปฏิบัติงานนายกฯรอบปีที่ 3

นายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด... [More...]

อบจ.แพร่ กระจายลางสาดช่วยเกษตรกรห้วยไร่

อบจ.แพร่ กระจายลางสาดช่วยเกษตรกรห้วยไร่

สืบเนื่องจากในขณะนี้เกษตรกรตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย ประสบปัญหาลางสาดออกผลผลิตมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ประสบสภาวะผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ... [More...]

เครือข่ายธนาคารเลือด อบจ.แพร่ ร่วมกับโตโยต้าแพร่ฯ ออกรับบริจาคโลหิต

เครือข่ายธนาคารเลือด อบจ.แพร่ ร่วมกับโตโยต้าแพร่ฯ ออกรับบริจาคโลหิต

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ และบริษัทโตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า... [More...]

อบจ.แพร่เป็นเจ้าภาพประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  ตามRoadmap คสช.

อบจ.แพร่เป็นเจ้าภาพประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตามRoadmap คสช.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ

อบจ.แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช