ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง...

อบจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งคณะบุคลากรของ อบจ.แพร่... [More...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.แพร่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.แพร่

[More...]

นายกอบจ.แพร่ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน...

นายกอบจ.แพร่ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.15 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน... [More...]

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของ อบจ.แพร่...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของ อบจ.แพร่...

วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา อบจ. แพร่

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา อบจ. แพร่

[More...]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.แพร่

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.แพร่

[More...]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม... [More...]

อบจ.แพร่ นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการเทิดด้วยทำ...

อบจ.แพร่ นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการเทิดด้วยทำ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการเทิดด้วยทำ การเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน