ข่าว อบจ.แพร่

ประมวลภาพ ขบวนแห่สงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557

ประมวลภาพ ขบวนแห่สงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ และคณะผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์ เนื่องในวันสงกรานต์จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 [More...]

อบจ.แพร่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร

อบจ.แพร่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร

อบจ.แพร่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ในงานประเพณี "ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแพร่... [More...]

นายกอบจ.แพร่ ร่วมพิธีบวงสรวงคุ้มเจ้าหลวง

นายกอบจ.แพร่ ร่วมพิธีบวงสรวงคุ้มเจ้าหลวง

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมพิธีบวงสรวงคุ้มเจ้าหลวง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 [More...]

นายกอบจ.แพร่ นำรถบรรทุกน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

นายกอบจ.แพร่ นำรถบรรทุกน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ นำรถบรรทุกน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของชาวบ้านบ้านแม่ยุ้น อ.เด่นชัย... [More...]

นายกอบจ.แพร่ ร่วมโครงการดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านหนุน

นายกอบจ.แพร่ ร่วมโครงการดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านหนุน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมโครงการดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านหนุน เนื่องในวันสงกรานต์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ เมื่อวันที่ 9 เมษายน... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมในพิธีถวายราชสักการะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

อบจ.แพร่ ร่วมในพิธีถวายราชสักการะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ ร่วมในพิธีถวายราชสักการะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี โดยมี นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต... [More...]

รองนายกอบจ.แพร่ ตรวจโครงการสร้างถนนคู่ขนานทางหลวงสายแพร่-ร้องกวาง

รองนายกอบจ.แพร่ ตรวจโครงการสร้างถนนคู่ขนานทางหลวงสายแพร่-ร้องกวาง

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ ตรวจโครงการสร้างถนนคู่ขนานทางหลวงสายแพร่-ร้องกวาง บริเวณหน้าวัดศรีดอนมูล ความยาวประมาณ 300 เมตร กว้าง 5 เมตร... [More...]

รองนายกอบจ.แพร่ ตรวจหน้างานโครงการปรับพื้นที่ถมดินบดอัดแน่นเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รองนายกอบจ.แพร่ ตรวจหน้างานโครงการปรับพื้นที่ถมดินบดอัดแน่นเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ ตรวจหน้างานโครงการปรับพื้นที่ถมดินบดอัดแน่นเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ยางตาล พื้นที่ 5 ไร่ โดย... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ร้องเรียน ร้องทุกข์