ข่าว อบจ.แพร่

กรรมการประเมินผลเชิงลึกโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำผานางคอย

กรรมการประเมินผลเชิงลึกโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำผานางคอย

กรรมการประเมินผลเชิงลึกโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำผานางคอย [More...]

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

ประชุมหารือแผนปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างน้ำ เพื่อปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ [More...]

อบจ.แพร่ จัดกิจกรรม “ปั่นรัก ปั่นสุข(ภาพ)

อบจ.แพร่ จัดกิจกรรม “ปั่นรัก ปั่นสุข(ภาพ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดแพร่ กิจกรรม “ปั่นรัก ปั่นสุข (ภาพ)” ในเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ... [More...]

อบจ.แพร่ ส่งนักกีฬานักเรียนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.เชียงใหม่เกมส์

อบจ.แพร่ ส่งนักกีฬานักเรียนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.เชียงใหม่เกมส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก... [More...]

ฑูตฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

ฑูตฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

วันที่ 11พ.ย.57นางจอสลิน เอส บาทูน-การ์เซีย เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมคารวะ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง

อบจ.แพร่ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง [More...]

อบจ.แพร่ จัด Big Cleaning Day ควบโครงการ

อบจ.แพร่ จัด Big Cleaning Day ควบโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

อบจ.แพร่ จัด Big Cleaning Day ควบเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุขนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ"เมืองสะอาด... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช