ข่าว อบจ.แพร่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ....

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ....

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ... [More...]

กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ขอเข้าพบเยี่ยมคารวะท่านนายก อบจ.แพร่

กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ขอเข้าพบเยี่ยมคารวะท่านนายก อบจ.แพร่

ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558 กงสุลใหญ่ ไมเคิล จี อีธ แห่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ 3 ท่านประกอบไปด้วย รัสเซล... [More...]

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558... [More...]

นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ...

นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

[More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน