ข่าว อบจ.แพร่

ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ...

ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่... [More...]

 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33...

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิด... [More...]

Big Cleaning Day ...

Big Cleaning Day ...

เมื่อวันที่ 13พฤศจิกายน 2558 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส.  และกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่Big... [More...]

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน... [More...]

เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558...

เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558...

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 จากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า... [More...]

งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี 2558..

งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี 2558..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมจัดงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ... [More...]

โครงการสองล้อเพื่อน้อง...ของขวัญเพื่อโลก..

โครงการสองล้อเพื่อน้อง...ของขวัญเพื่อโลก..

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้สนับสนุนโครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขัวญเพื่อโลก... [More...]

อบจ.แพร่ จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.แพร่ จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.แพร่ จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 58 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ สวนสาธารณะสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

ประกาศ อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน