ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล...

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ... [More...]

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาอบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาอบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559

[More...]

อบจ.แพร่ เข้าร่วมการจัดงานประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน ประจำปี 2559...

อบจ.แพร่ เข้าร่วมการจัดงานประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน ประจำปี 2559...

วันที่ 21 เมษายน 2559 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางสาวมยุรี แก้วโมรา... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559...

อบจ.แพร่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559...

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบานสงกรานต์เมืองแป้ นุ้งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2559 [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมกับอำเภอเมืองแพร่ จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2559...

อบจ.แพร่ ร่วมกับอำเภอเมืองแพร่ จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2559...

วันที่ 8 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับอำเภอเมืองแพร่ ได้จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน(จัดตั้งใหม่)ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2559 ณ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธี (วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)

อบจ.แพร่ ร่วมพิธี (วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)

XXวันที่ 6 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ เนื่องใน... [More...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559

[More...]

ออกตรวจการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ...

ออกตรวจการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ...

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสวี่ยง... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

ประกาศ อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน