ข่าว อบจ.แพร่

นายก อบจ.แพร่มอบเงินอุดหนุนมุงหลังคาอุโบสถวัดเขื่อนคำลือ.ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

นายก อบจ.แพร่มอบเงินอุดหนุนมุงหลังคาอุโบสถวัดเขื่อนคำลือ.ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท มุงหลังคาอุโบสถ วัด เขื่อนคำลือ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประสานงบประมาณโดย... [More...]

ประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 2 27 มี.ค. 58

ประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 2 27 มี.ค. 58

[More...]

ร่วมเปิดงานมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพสู้ภัยแล้ง

ร่วมเปิดงานมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพสู้ภัยแล้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพ สู้ภัยแล้ง... [More...]

การประเมินคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557

การประเมินคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557

อบจ.แพร่ เข้ารอบตรวจประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 57 เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2558... [More...]

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ประชุมแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ประชุมแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย

นายอนุวัธ วงศืวรรณ นายก อบจ.แพร่ ประชุมแก้ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ร่วมกับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [More...]

นายก อบจ.แพร่มอบเงินอุดหนุนมุงหลังคาอุโบสถวัดพระพุทธมงคลอ.สูงเม่นจ.แพร่

นายก อบจ.แพร่มอบเงินอุดหนุนมุงหลังคาอุโบสถวัดพระพุทธมงคลอ.สูงเม่นจ.แพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ และนาย เสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ มอบเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท มุงหลังคาอุโบสถ วัดพระพุทธมงคล... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่จัดงานวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) ประจำปี 2558 ณ โรงยิมส์ 1000... [More...]

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558

[More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน