ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ์ นายก อบจ.แพร่ ร่วม ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ์ นายก อบจ.แพร่ ร่วม ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดแพร่

[More...]

อบจ.แพร่ จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิก ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุุ อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิก ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุุ อบจ.แพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิก ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงยิม 1000... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมงานทำบุญตักบาตรฉลองเจดีย์ ณ วัดทองเกศ ต.เวียงทอง จ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมงานทำบุญตักบาตรฉลองเจดีย์ ณ วัดทองเกศ ต.เวียงทอง จ.แพร่

วันที่ 7 เมษายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ และ ส.อบจ.สุขาวดี วังคำ... [More...]

อบจ.แพร่ เปิดโครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่

อบจ.แพร่ เปิดโครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิด โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

อบจ.แพร่ ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอยนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อบจ.แพร่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วม(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระเจษฎาราชเจ้า)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วม(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระเจษฎาราชเจ้า)

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.58 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นาย เสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ และ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายก... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา
๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน