ข่าว อบจ.แพร่

นายอนุวัธ วงศืวรรณ นายก อบจ.แพร่ แสดงความยินดีกับชาวบ้านวังเย็น...

นายอนุวัธ วงศืวรรณ นายก อบจ.แพร่ แสดงความยินดีกับชาวบ้านวังเย็น...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านวังเย็น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ... [More...]

ประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 13

ประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมโครงการ งานสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

อบจ.แพร่ ร่วมโครงการ งานสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรม วันต่ต้านยาเสพติด โลก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรม วันต่ต้านยาเสพติด โลก

[More...]

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่เป็นประธานเปิด โครงการ เทิดด้วยทำ

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่เป็นประธานเปิด โครงการ เทิดด้วยทำ

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด โครงการเทิดด้วยทำ เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ ณ... [More...]

ศูนย์บริหารการจัดการน้ำจังหวัดแพร่  จัดเวทีเสวนาการจัดการน้ำชุมชนสู่การบริหารจัดการลุ่มน้ำยม

ศูนย์บริหารการจัดการน้ำจังหวัดแพร่ จัดเวทีเสวนาการจัดการน้ำชุมชนสู่การบริหารจัดการลุ่มน้ำยม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ จัดเวทีเสวนาการจัดการน้ำชุมชนสู่การบริหารจัดการลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 1 ณ... [More...]

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิด โครงการสถานศึกษารักษาศีล 5

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด โครงการสถานศึกษารักษาศีล 5

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิด โครงการสถานศึกษารักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต... [More...]

ทีมงานรายการ

ทีมงานรายการ " เรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำ "มาบันทึกเทปรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

[More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง