รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกเบื้องต้นด้วยระบบมือ สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

7 มิถุนายน 2023

adminppao

ประชาสัมพันธ์

0

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกเบื้องต้นด้วยระบบมือ
สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่