องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิกเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya