การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองเก่าแพร่สู่เมืองมรดก

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองเก่าแพร่สู่เมืองมรดกโลก ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนเมืองเก่าแพร่สู่เมืองมรดกโลก” โดยมี นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่