การปรับปรุงถนนลูกรัง สำหรับการสัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ถึง ห้วยผากั๊ด ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กันายายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง สำหรับการสัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ถึง ห้วยผากั๊ด ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya