กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่” โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา ตำบลแม่จั๋วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่