งานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 โดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่