นายกฤษดา อินทราวุธ กำนันตำบลวังหงษ์ ประธานป่าชุมชนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก นำรางวัลมาแสดงความขอบคุณต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ได้สนับสนุนเรื่องทรัพยากรป่าไม้ให้กับป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายกฤษดา อินทราวุธ กำนันตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ประธานป่าชุมชนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเทียน คันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และนายทศพงษ์ พูลทวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นำรางวัล ประกอบด้วย ถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเริศ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ป่าชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่, โล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2563 แก่ บ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และเกียรติบัตร มาแสดงความขอบคุณต่อ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้สนับสนุนและผลักดันเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรป่าไม้ให้กับป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
Post by Pichi Pichaya