นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้บริหารห้างร้านภาคเอกชน ในจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน”

          วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้บริหารห้างร้านภาคเอกชน ในจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” ณ ข่วงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 321 ครอบครัว ซึ่งในถุงประกอบด้วยอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโรคระบาด ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายให้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนบ้านแม่หล่าย หมู่ 7ตำบลแม่หล่าย จำนวน 7 ครัวเรือน และ ที่บ้านผาลาย หมู่ 6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค. 63) อีก 7 ครัวเรือน