นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่และมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, แพทย์แผนไทย สมเกียรติ ดาวดาษ และนางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมติดตาม ณ โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่