นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง 3 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่