นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุโชคสว่างสร่างโศก

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุโชคสว่างสร่างโศก โดยมี นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะเพชร อบจ.แพร่ ร่วมสร้างความสนุกให้กับผู้เข้าร่วม ณ บ้านโตนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่