นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเหนือ (สนทช.) ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล กับศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเหนือ (สนทช.) ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล กับศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมข้อมูลดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ ในปี 2566-2570 โดยมีนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สสน.) ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่