นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายอาหารเพลพระ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายอาหารเพลพระ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสถานพระโพธิญาณ หมู่ที่6 บ้านแม่ยางม่อน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมถวายอาหารเพล