นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลช่อแฮ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถาม ถึงความพึงพอใจในการให้บริการกับประชาชน ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 ร่วมติดตาม