นายก อบจ.แพร่ มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฯ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และติดตามความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับรองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ ระบบดิจิทัล (Digital EMS 1669) ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ทั้งนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะนำระบบดังกล่าวมาติดตั้งและใช้งานเมื่อศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความพร้อม ซึ่งระบบการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ ระบบดิจิทัล (Digital EMS 1669) เป็นระบบที่นำนวัตกรรมอุปกรณ์ และระบบบริการดิจิทัล ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถดำเนินการส่งภาพ และเสียงระบบเรียลไทม์ (Realtime) สามารถรู้พิกัดจุดเกิดเหตุ โดย GPS ที่ติดตั้งมาในรถ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อส่งทีมกู้ชีพออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที พร้อมอุปกรณ์กล้องปฎิบัติการภายในรถแบบ 360 องศา โดยแพทย์จะรู้ถึงสัญญาณชีพหรือคลื่นหัวใจของผู้ป่วย แพทย์จะเห็นคนไข้ผ่านกล้อง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทราบอาการผู้ป่วยได้แบบทันที ในระหว่างเดินทางนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต ซึ่งในประเทศไทยเปิดทดลองใช้ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ 1669 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นโมเดลนำร่อง