นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงาน ต่อนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่