นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของราษฎร ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของราษฎร ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สนับสนุนเครื่องจักรกล และเทศบาลตำบลบ้านเวียงสนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายกั้นน้ำ โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ควบคุมการปฏิบัติงานโดย นายธวัชชัย จีกัน ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน