นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทุกเขตเลือกตั้ง เข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา