นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างและเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บรักษาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจังหวัดแพร่

29 พฤษภาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างและเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บรักษาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจังหวัดแพร่ โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ ร่วมกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายโครงสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย