นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการใช้รถแบคโฮ ดึงต้นพิกุลโค่นล้มจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง ที่วัดร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

6 มิ.ย. 64 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินการใช้รถแบคโฮ ดึงต้นพิกุลหรือต้นแก้ว ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ให้เป็นแนวลำต้นตรงเหมือนเดิม หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุ ฝนฟ้าคะนองเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทำให้ต้นพิกุลหรือต้นแก้วโค่นล้มลง ที่วัดร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่