องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และนายอนุชิต กันตะกวาง ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya