ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน

รายละเอียด