ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร 51002/200

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร 51002/200

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://bit.ly/30G3Dlw