ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna รอบแรก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna รอบแรก

 

วัคซีนรอบแรก