ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/3ppuf3B