ประชุมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง (สพฉ.) เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3