ประชุมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรียกประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่