ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2565

28 เม.ย. 65 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแพร่