ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางทิตยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1