ประชุมคณะกรรมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่