ประชุมจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4

               วันที่ 4 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีหน่วยงานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดประกอบด้วย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่