ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดแพร่ ณ ห้องนคราพาวิเลี่ยน โรงแรมแพร่นครา

วันที่ 29 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พร้อมด้วย นายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต4 อำเภอสูงเม่น และนางภาพพิมพ์ ชูทองรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดแพร่ ณ ห้องนคราพาวิเลี่ยน โรงแรมแพร่นครา

Post by Pichi Pichaya