ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่