ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา จัดไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลบีใหม่ 2564 และรณรณงค์การใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564