พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

วันที่ 1 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่