พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก บ้านกอเปา ทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่